Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Πόσο θα στοιχίσει στην τσέπη μας το νέο φοροτσουνάμι

Διαβάστε στο Ανώνυμο blog αναλυτικά παραδείγματα και απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τη μείωση του αφορολόγητου και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Πόσες αποδείξεις πρέπει να συγκεντρώσουμε από 1-11-2011


Με μείωση του αφορολόγητου και των φοροαπαλλαγών επιδιώκει η κυβέρνηση να
συγκεντρώσει ζεστό χρήμα στα ταμεία του κράτους, ενώ χιλιάδες μεσαία και μικρά νοικοκυριά αναμένεται να γονατίσουν από τη δραστική μείωση του αφρολόγητου από τα 12.000 στα αρχικά 8.000 και τώρα στα 5.000 ευρώ.
Να σημειωθεί μάλιστα ότι στο κυκεώνα της νέας φοροκαταιγίδας, το Μεσοπρόθεσμο ορίζει ότι οι φοροαπαλλαγές θα εκπίπτουν πλέον μόνο από τον φόρο και το ποσοστό από 20% γίνεται 10%.
Ετσι καταργείται εντελώς το άρθρο 8 του ΚΦΕ που όριζε την έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου και οι νέοι ηλικίας έως και 30 ετών, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα έχουν αφορολόγητο ποσό 9.000 ευρώ.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες μισθωτών καθιερώνεται νέα προοδευτική κλίμακα με δύο λιγότερα κλιμάκια και με ορισμό του αφορολόγητου ορίου τις 5.000 ευρώ.
Περαιτέρω, το αφορολόγητο αυτό ποσό του πρώτου κλιμακίου αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί από τα δύο πρώτα και κατά 3.000 για κάθε επόμενο.
Συνεπώς σε σχέση με το 2010, μειώνεται δραστικά το πρόσθετο αφορολόγητο ποσό για τους φορολογούμενους που έχουν παιδιά. Συγκεκριμένα με τρία παιδιά και από 20.500 ευρώ γίνεται 12.000 ευρώ (5.000+2.000+2.000+3.000) που σημαίνει ότι για το εισόδημα των 20.500 ευρώ, ο τρίτεκνος που πέρυσι είχε μηδενικό φόρο, το 2011 καλείται να πληρώσει 2.595 ευρώ.
Σύμφωνα με αναλυτικά παραδείγματα που δημοσιεύονται στην εφημερίδα "Η Καθημερινή" από 1-1-2011 θα ισχύσουν τα εξής:
* Δαπάνη λόγω αναπηρίας κ. λπ. χωρίς δικαιολογητικά: Πριν αφαιρείτο από το εισόδημα ποσό 2.400 ευρώ για κάθε πρόσωπο που έχει αναπηρία. Τώρα αυτή η μείωση καταργείται και αντί αυτής της απαλλαγής θα έχουν πρόσθετο αφορολόγητο ποσό 2.000 ευρώ.
* Οι εισφορές στα ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ. λπ.): Πριν ολόκληρο το ποσό εισφορών αφαιρείτο από το συνολικό εισόδημα για κάθε σύζυγο. Τώρα οι εισφορές θα μειώνουν τον φόρο κατά 10%, με ανώτατο ποσό μείωσης φόρου τα 1.000 ευρώ. Επομένως αν πριν ο επαγγελματίας είχε ετήσιες εισφορές π. χ. 5.000 ευρώ, η ωφέλεια ήταν ανάλογη με τον συντελεστή που αντιστοιχούσε στο κλιμάκιο του φόρου, στην κορυφή του εισοδήματος. Για παράδειγμα στο εισόδημα των 31.000 ευρώ, αφαιρώντας τις 5.000 ευρώ είχε ωφέλεια σε φόρο 1.600 ευρώ. Ενώ τώρα για το 2011 θα έχει μόνο 500 ευρώ (5.000Χ10%).
* Τόκοι δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας: 3α. Που συνάφθηκαν μέχρι 31-12-1999. Αφαιρείτο το 100% της δαπάνης των τόκων από το εισόδημα. 3β. Τόκοι δανείων που συνάφθηκαν από 1-1-2000 μέχρι 31-12-2002 Αφαιρείτο το 100% της δαπάνης για κατοικία μέχρι 120 τ. μ. Για πάνω από 120 τ. μ. η έκπτωση περιορίζεται στο ποσό των τόκων που αναλογεί στα 120 τ. μ. 3γ. Οι τόκοι δανείων που συνάφθηκαν από 1-1-2003. Αφαιρείτο από τον φόρο το 20% των τόκων μέχρι ποσού στεγαστικού δανείου 200.000 ευρώ, με μέγιστο τα 120 τ. μ. της κατοικίας. Τώρα για όλες τις παραπάνω κατηγορίες δανείων θα αφαιρείται από τον φόρο το 10% των τόκων μέχρι ποσού στεγαστικού δανείου 200.000 ευρώ, με μέγιστο τα 120 τ. μ. της κατοικίας. Προσοχή: αν η σύζυγος έχει εισόδημα και τη βαρύνουν προσωπικά τόκοι του δανείου η μείωση γίνεται στον δικό της φόρο.
* Δαπάνη για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων: Αφαιρείτο από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20% της δαπάνης και μέχρι 3.000 ευρώ συνολικά κατά φορολογούμενο (αγορά αξίας 15.000x20%=3.000 ευρώ). Τώρα η έκπτωση αυτή καταργήθηκε εντελώς.
* Ιατρικές αμοιβές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: Αφαιρείτο από το εισόδημα το συνολικό (100%) ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης και η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
* Εξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης: αφαιρείτο από τον φόρο το 20% της δαπάνης με ανώτερη μείωση φόρου 6.000 ευρώ για κάθε σύζυγο. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης και η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
* Διαμόρφωση του αφορολόγητου ποσού: για ένα παιδί ήταν 12.000 + 1.500 = 13.500 ευρώ. Τώρα: 5.000 + 2.000 = 7.000 ευρώ, για δύο παιδιά ήταν 12.000 + 3.000 = 15.000 ευρώ. Τώρα: 5.000 + 4.000 = 9.000 ευρώ, για τρία παιδιά ήταν 12.000+11.500 = 23.500 ευρώ. Τώρα: 5.000+ 7.000= 12.000 ευρώ, για τέσσερα παιδιά ήταν: 12.000+13.500 = 25.500 ευρώ. Τώρα: 5.000 + 10.000= 15.000 ευρώ.
Η μείωση των φοροαπαλλαγών
* Το αφορολόγητο ποσό για το χτίσιμο των αποδείξεων: πέρυσι (για το 2010) ίσχυσε: Μέχρι 6.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα δεν χρειάσθηκαν αποδείξεις. Μέχρι 12.000 ευρώ ήταν 10% και για πάνω από 12.000 ευρώ 30%. Φέτος (για το 2011) θα ισχύσει: Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, από το πρώτο ευρώ εισοδήματος, ορίζεται σε 25% και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ. Αν το ποσό υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος 10%.
* Τα ασφάλιστρα ζωής - ατυχημάτων κ.λπ.: Αφαιρείτο από τον φόρο το 20% της δαπάνης, δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.200 x 20% = 240 ευρώ για τον άγαμο και 2.400 x 20% = 480 ευρώ για την οικογένεια αντίστοιχα. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης, δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.200 x 10% = 120 ευρώ για τον άγαμο και 2.400 x 10% = 240 ευρώ για την οικογένεια αντίστοιχα.
* Το ενοίκιο για κύρια κατοικία, καθώς και των παιδιών που σπουδάζουν. Αφαιρείτο από τον φόρο το 20% του ενοικίου με περιορισμό του ενοικίου στα 1.200 ευρώ. Δηλαδή φορο-ωφέλεια: 1.200 x 20% = 240 ευρώ. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης του ενοικίου, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ, δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.000 x 10% = 100 ευρώ.
Παράδειγμα: ενοίκιο οικογένειας 3.000 ευρώ και παιδιού που σπουδάζει 2.000 ευρώ. Ο υπολογισμός της μείωσης γίνεται τώρα ως εξής: περιορισμός της δαπάνης 1.000 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ποσό (οροφή) είναι 1.000 x 10% = 100 και 1.000 x 10% =100 ευρώ. Δηλαδή σύνολο (τώρα) 200 ευρώ, ενώ πριν ήταν 480 ευρώ. Προσοχή: Αν δεν γραφεί ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, δεν θα αναγνωρισθεί η έκπτωση.
*Τα φροντιστήρια μαθημάτων: Αφαιρείτο από τον φόρο το 20% της δαπάνης για κάθε παιδί που τον βαρύνει ή για τον κάθε σύζυγο, με περιορισμό της δαπάνης στα 1.200 ευρώ. Δηλαδή φορο-ωφέλεια: 1.200 x 20% = 240 ευρώ, για κάθε παιδί ή κάθε σύζυγο. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ, δηλαδή ανώτατο ποσό φόρου 1.000 x 10% = 100 ευρώ, για κάθε παιδί ή κάθε σύζυγο.
* Δαπάνη για φυσικό αέριο, ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλιματισμό με ηλιακή ενέργεια, θερμομόνωση κ.λπ.: Αφαιρείτο από τον φόρο το 10% της δαπάνης και μέχρι 6.000 ποσό δαπάνης. Δηλαδή ανώτερο ποσό (οροφή) φορομείωσης είναι 600 ευρώ (6.000 x 10% = 600 ευρώ). Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ. Δηλαδή, ανώτατο ποσό φόρου 3.000 x 10% = 300 ευρώ. Παράδειγμα: για δαπάνη π.χ. 5.000 ευρώ, έχουμε 5.000 x 10% = 500 και επειδή είναι πάνω από τα 300 ευρώ, η έκπτωση θα περιορισθεί στα 300 ευρώ.
* Αμοιβές δικηγόρων: Αφαιρείτο από τον φόρο το 20% της δαπάνης και μέχρι ανώτατο ποσό αμοιβών, το10% του εισοδήματος. Τώρα η έκπτωση αυτή καταργήθηκε εντελώς.
* Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται λόγω διαζυγίου: αφαιρείτο από τον φόρο το 20% του ποσού της διατροφής και η μείωση του φόρου δεν μπορούσε να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. Τώρα θα αφαιρείται από τον φόρο μόνο το 10% της δαπάνης και η μείωση του φόρου δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ. Δηλαδή, ανώτατο ποσό δαπάνης 15.000 ευρώ (15.000 x 10%) = 1.500 ευρώ.
* Κάτοικος παραμεθορίων περιοχών που είναι μισθωτός ή συνταξιούχος (στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας να έχει αυτές τις προϋποθέσεις). Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη και να αφαιρούνται δηλαδή 60 ευρώ για κάθε παιδί κατά την εκκαθάριση του φόρου από τη μηχανογράφηση.
* Δήλωση ηλεκτρονικά μέσω Iντερνετ. Πριν ίσχυε μείωση 1,5% επί του συνολικού φόρου με ανώτερο ποσό 118 ευρώ. Τώρα η μείωση αυτή καταργήθηκε.
* Μείωση του οφειλόμενου φόρου όταν καταβάλλεται εφάπαξ. Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη και να αφαιρείται ως έκπτωση 1,5% στον οφειλόμενο φόρο, όταν καταβάλλεται εφάπαξ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More